คลินิกเสริมความงามดูแลโดยคุณหมอขุน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการรักษาหลุมสิว

เปรียบเทียบ Pico Laser

Pico laser จะมีความแตกต่างกันไปตาม Pulse Duration, Peak Power และ Wavelength ของแต่ละเครื่อง
Pico laser จะมีความแตกต่างกันไปตาม Pulse Duration (ช่วงการกระตุ้นของกระแสไฟฟ้า), Peak Power (ค่าพลังงานสูงสุด) และ Wavelength (ค่าความยาวคลื่น) ของแต่ละเครื่อง

Pulse Duration

ยิ่งสั้นเท่าไหร่ (ค่าน้อย) ก็ยิ่งทำให้เม็ดสีแตกตัวได้ละเอียดมากขึ้น และยิ่งลดผลข้างเตียงที่เกิดจากการยิงเลเซอร์ ทำให้สามารถจำกัดเป้าหมายได้จำเพาะเจาะจงมากขึ้น

Peak Power

ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เครื่องสามารถส่งพลังงานได้มากขึ้น และเหมาะสำหรับการรักษาแผลที่มีความยากต่อการรักษา เช่น แผลเป็นนูนหรือหลุมสิว

Wavelength

ยิ่งมีหลายช่วงก็ยิ่งทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้หลากหลาย แต่การมีช่วงคลื่นเดียวก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้เช่นกัน ซึ่งเครื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงในการแก้ไขปัญหาผิวหน้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อค่า Pulse Duration และ Peak Power ถูกตั้งค่าให้เหมาะสมกับปัญหาผิวหน้านั้น ๆ

รายละเอียดเทคโนโลยีของ PICO LASER ทั้ง 5 ประเภท

Picosure

เป็นเลเซอร์ Pico generation แรกๆ ที่ผลิตโดยบริษัท Cynosure Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถยิงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532,755 และ 1064 ผ่าน USFDA มีความเร็วในการยิงเลเซอร์ 750 ps โดยมีค่าพลังงานสูงที่สุงที่ 0.36 watt มีจุดเด่นในเรื่องค่าความยาวคลื่นพิเศษที่จับกับเม็ดสีได้ดี

Picoway

เป็นเลเซอร์ Pico ที่ผลิตโดยบริษัท Candela ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถยิงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532,785 และ 1064 ผ่าน USFDA มีความเร็วในการยิงเลเซอร์ 450 ps โดยมีค่าพลังงานสูงที่สุงที่ 0.89 watt

Enlighten

เป็นเลเซอร์ Pico ที่ผลิตโดยบริษัท Cutera ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถยิงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532,670 และ 1064 ผ่าน USFDA มีความเร็วในการยิงเลเซอร์ 750 ps โดยมีค่าพลังงานสูงที่สุงที่ 0.89 watt

Discovery pico

เป็นเลเซอร์ Pico ที่ผลิตโดยบริษัท Quanta ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศอิตาลี สามารถยิงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532 และ 1064 ผ่าน USFDA มีความเร็วในการยิงเลเซอร์ 450 ps โดยมีค่าพลังงานสูงที่สุงที่ 1.8 watt

Pico plus

เป็นเลเซอร์ Pico ที่ผลิตโดยบริษัท Lutronic ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศเกาหลีสามารถยิงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532, 595, 660 และ 1064 ผ่าน USFDA มีความเร็วในการยิงเลเซอร์ 450 ps โดยมีค่าพลังงานสูงที่สุงที่ 1.8 watt
Picosure
Picoway
Enlighthen
Picoplus
Discovery
Company
Cynosure USA
Candela USA
Cutera USA
Lutronic Korea
Quanta Italy
Wavelength
532, 755, 1063
532, 730, 785, 1064
532, 670, 1064
532, 595, 660, 1064
532, 1064
USFDA
Pulse duration (1064)
750 ps
450 ps
660 ps, 750 ps
450 ps
370 ps
Peak power
0.36
0.89
1
1.8
1.8

Recommended Blogs

BY BETTERKHUN